Medlink je projekt Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. To je video konferencijsko i telemedicinsko  rješenje koje omogućava brzo i sigurno povezivanje liječnika i pacijenata  korištenjem računala, pametnih telefona i tablet uređaja od bilo kuda i u svako vrijeme.